ReadyPlanet.com

     กล้องวงจรปิด ( CCTV SURVEILLANCE) : บรัษัทฯจัดจำหน่ายระบบกล้องวงจรปิดอย่างครบวงจรระบบ Analog และระบบดิจิตอล (IP Camera) เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการติดตั้ง ภายใต้แบรนด์ Panansonic, NEU, Hikvision, และ Kowa ให้บริการ ซึ่งมีจำหน่ายทั้งเครื่องบันทึกภาพ และกล้องวงจรปิด อีกทั้งยังมีอุปกรณ์เสริม เช่น เลนส์, ขายึดกล้อง, ฮาร์ดดิสก์, สายสัญญาณ เป็นต้น 

 

 

 

 1
[Go to top]